25 Apr 2012

lapang

kredit

jika jalan dakwah berada diatas perkara-perkara lain pasti usrah bukan hanya ketika waktu lapang

"tarbiyyah diperlukan pada waktu kritikal, bukan waktu tenang sahaja"

kita akan teruji dimana prioriti kita bila berada dalam keadaan sempit
sempit waktu, sempit harta dan sempit jiwa

entah ke mana perginya kalimat jual beli dengan Allah yang sering diikrarkan

aduhai dunia

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya" (Ash-Shaff:10-11)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...